THỰC PHẨM SẠCH FRESH - BETTER FOOD FOR BETTER LIVING

Cửa hàng: Số 120 khu X49 - Đại Mỗ -Q.Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0979.255.229 - 0947.695.900

Cửa hàng : Số 299 Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 0947.695.900

Cửa hàng: B3 Thành Công - Ba Đình -Hà Nội

Điện thoại : 0979.255.229 - 0947.695.900

Hotline:0979.255.229 - 0947.695.900

Email: hangfresh90@gmail.com

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Họ & tên: (Bắt buộc)

Công ty:

Email: (Bắt buộc)

Điện thoại: (Bắt buộc)

Địa chỉ: (Bắt buộc)

Nội dung: (Bắt buộc)

Bạn biết chúng tôi từ nguồn nào? 

Mã an toàn: (Bắt buộc)

Click for other images  
Nhập lại số ở hình bên vào ô sau:

THỰC PHẨM SẠCH FRESH - BETTER FOOD FOR BETTER LIVING

Kho : Số 120 - Đại Mỗ -Q.Nam Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ cửa Hàng : 299 Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

B3 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại : 0979.255.229 - 0947.695.900

Hotline: 0979.255.229 - 0947.695.900